Thọ trì ba giới

Thọ trì ba giới Tương truyền, khi Phật còn tại thế, nơi thành Xá Vệ có một thanh niên, conmột … Thêm

Con khỉ nhân từ

Con khỉ nhân từÐời xưa, có một con khỉ lớn, sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòngnhân … Thêm

Ðộng mối từ tâm

Ðộng mối từ tâmÐây là một dãy núi rừng phía bắc kinh thành ở khoảng giữa hai ngọn núicao, núi … Thêm

Thử lòng

Thử lòngVui thay sáng lạng cả trời,Hoa đàm đã nở rạng ngời khắp nơi.Ðại từ ÐứcPhật ra đời,Ðem thuyền Bát … Thêm

Ðạo thầy trò

Ðạo thầy tròXưa có một con thỏ (Tiền thân của Ðức Phật Thích Ca) rất thông minh vàđức hạnh, thường … Thêm