Ðại vương và khỉ chúa


Ðại vương và khỉ chúa
Ngày xưa, có một vị Ðại Vương bị cướp mất ngôi nên cùng Hoàng Hậu
lẫn tránh vào rừng. Một hôm, lúc đi hái quả trở về, Ðại Vương không thấy
Hoàng hậu đâu cả. Ngài lang thang tìm kiếm khắp nơi. Ðến một khu rừng
kia, Ngài gặp một con khỉ vẻ mặt buồn bã, đi đầu một đàn khỉ rất đông. Vua
hỏi sao buồn thế, nó liền kể lễ: “Tôi là khỉ Chúa rừng này, mới bị cậu tôi đến
cướp mất nước nên tôi phải ra đi. Vậy xin Ngài mở lòng từ bi giúp tôi lấy lại
nước, thì tôi xin đội ơn Ngài lắm”.
Vua tuy trong lòng buồn bã, nhưng thấy việc đáng làm, nên nhận lời
ngay. Khỉ cậu nghe tin có người đến đánh, kéo cả bầy ra chống cự. Ðại
Vương thấy vậy liền trèo lên một hòn đá cao nói với Khỉ cậu rằng: “Mầy
phải trả lại nước này cho cháu mày, nếu không nghe lời sẽ bị giết ngay”. Khỉ
cậu thấy Ðại Vương nắm một cái cung thần, sợ hãi lắm liền ríu ríu kéo cả
bầy đi nới khác.
Khỉ Chúa lấy lại nước, mừng rỡ lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt không vui
của Vua, nó liền hỏi nguyên nhân vì sao, Vua kể lại chuyện mất vợ cho Khỉ
Chúa nghe. Khỉ Chúa bèn hội cả bầy khỉ lại, cùng Ðại Vương đi tìm Hoàng
Hậu. Ðến một nơi kia, cả đoàn gặp một con khỉ lạc. Hỏi nó thì nó có gặp
một con Ðộc long cõng một người đàn bà vào một cái hang gần đấy. Ðại
Vương cùng cả đoàn Khỉ đến hang tìm, con Ðộc long nằm trong hang thấy
có người đến cứu Hoàng Hậu, nổi giận hóa một trận mưa gió rất to, rồi
phóng một luồng ánh sáng, làm cho cả bầy khỉ sợ hãi vô cùng. Khỉ liền tâu
với Vua lấy cung thần bắn. Luồng ánh sáng bị trúng tên thần biến mất và
con Ðộc long cũng chết. Bầy khỉ chen vào hang, cứu Hoàng Hậu ra. Cả đoàn
rất đổi mừng, cùng nhau trở về rừng cũ.
Lược sử PHẬT TỔ
Chớ khinh điều ác nhỏ mà làm. Chớ khinh điều lành nhỏ mà không làm.
Phải biết giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy
tội ác. Kẻ trí sỡ dĩ toàn thiện cũng bởi chứa tồn từng khi ít mà nên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s