Lời thề nguyện


Lời thề nguyện
Ðã hơn một tuần nhật rồi, vị Thánh nữ buồn rầu ủ ê, ăn không ngon miệng,
ngủ không yên giấc, vì mẹ nàng vừa từ biệt cõi đời.
Gọi nàng là Thánh nữ, bởi vì nàng là một người tu hành đoan chánh, rất hiếu
thảo với cha mẹ và tử tế với mọi người. Tuy nàng thuộc dòng dõi quí tộc Bà
La Môn, song lại tu theo Phật giáo, ăn ở rất phúc hậu nên được nhân dân địa
phương kính nể và mến phục mà tôn xưng là Thánh nữ.
Vị Thánh nữ thương mẹ lắm, song không phải là nàng thương vì mẹ nàng
không còn ở cõi đời. Vốn là bậc tu hành chân chánh, nàng đã hiểu rõ lẽ sống
chết như thế nào rồi. Ðối với nàng, sự sống chết thật ra không làm cho nàng
bi lụy xót xa cho lắm, nhưng nàng thương mẹ vì một lẽ khác.
Lúc còn sinh thời, mẹ nàng vốn theo ngoại đạo, tà giáo, không tin Phật pháp,
không kính Tam bảo, không tin lẽ nhân quả, luân hồi, thường sát sanh hại
vật, ăn ở tàn ác với mọi người, nói lời không chân thật… Ðã nhiều lần, nàng
cố sức khuyên can, mong phát huy chánh kiến cho mẹ nhưng mẹ nàng
không chịu tin theo.
Vì hiểu rõ lý luân hồi, nghiệp báo, nên nàng càng cảm thấy thương xót mẹ
vô cùng. Nàng tin thế nào sau khi thác, mẹ nàng cũng bị đọa vào các đường
ác như: Ðịa ngục, ngạ quỷ và súc sanh chứ chẳng không.
Nghĩ như vậy, rồi hai hàng nước mắt chan hòa, lòng đau như cắt. Bỗng
nhiên đôi mắt vị Thánh nữ sáng ngời, trước mắt nàng hình ảnh Ðức Phật
Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai hiện ra.

 • Chỉ có Ðức Phật mới có thể cứu được mẹ ta. Ta hãy cầu nguyện nơi Ngài.
  Sáng hôm sau, khi vầng thái dương vừa ló dạn, muôn chim ca hát vui mừng
  chào đón ánh bình minh, vị Thánh nữ Ba Là Môn thức dậy, nàng thu xếp
  hành trang và lễ vật, rồi khoan thai đi về phía chùa làng.
  Sau khi dâng hương và lễ vật Thánh nữ ngước nhìn pho tượng Ðức Phật
  Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai oai nghi rực rỡ. Bất giác, nàng phục
  xuống chân Ngài, trong lòng thổn thức.
  Nàng tự nghĩ: “Phật là bậc Ðại giác, đầy đủ trí tuệ. Song là bạc phước cho
  ta, nên không được gặp Ngài lúc Ngài còn trụ thế. Nếu lúc này Ngài còn tại
  thế, tất ta có thể hỏi được, mẹ ta bị đọa nơi nào?”
  Còn đang suy nghĩ chưa dứt, bỗng một làn khói thổi mạnh, ngọn nến lung
  linh. Văng vẳng bên tai Thánh nữ, như có ai nói tiếng rất ngọt ngào:
 • Hỡi Thánh nữ đang khóc lóc kia, hãy nín đi và nghe đây, ta sẽ chỉ bảo cho
  nơi mẹ con bị đọa.
  Bàng hoàng như vừa tỉnh giấc mộng, Thánh nữ ngạc nhiên và hướng lên
  không trung và bạch rằng:
 • Chẳng hay vị thần linh nào ứng hiện, xong rủ lòng thương xót mà giải cho
  con tấm lòng lo âu. Từ khi mẹ con mất đến nay, ngày đêm thương xót,
  không biết mẹ con bị đọa vào ngã ác nào?
  Ở trên không lại có tiếng nói vang lên văng vẳng như tiếng chuông chiều:
 • Hỡi Thánh nữ! Ta đây chính là Phật Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như
  Lai mà con đang cúng dường và chiêm ngưỡng đó. Vì tấm lòng hiếu thảo
  gấp mấy thường tình của con, nên ta mới bảo cho con biết.
  Thánh nữ nghe nói khôn xiết vui mừng, liền chắp tay quì lạy. Ðức Phật lại
  phán:
 • Hỡi Thánh nữ Bà La Môn kia, sau khi cúng dường, hãy trở về tọa thiền
  nghiêm chỉnh mà niệm danh hiệu ta, thì sẽ thấy nơi mẹ con bị đọa.
  Vì nóng lòng thương mẹ, Thánh nữ Bà La Môn vội vã làm lễ tạ Phật rồi ra
  về. Y theo lời phật dạy, Thánh nữ trang hoàng bàn thờ Phật và đối trước
  tượng Phật, nàng ngồi kiết già nghiêm chỉnh, miệng và tâm đều kính cẩn
  niệm danh hiệu Ðức Phật Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai luôn luôn
  không dứt.
  Một bầu không khí mơ màng và trong ánh sáng bỗng hiện ra Thánh nữ Bà
  La Môn ung dung tiến bước đến một bờ biển mênh mông bát ngát. Nhưng lạ
  thay, nước biển lại sôi lên sùng sục. Trên mặt biển, làn sóng cuồn cuộn nhấp
  nhô rất nhiều thú dữ, hình dáng quái dị, hung ác, bay nhảy, bơi lặn tung
  tăng, tranh nhau xé xác hàng ngàn, hàng vạn người trôi nổi trong đó, đàn
  ông có, đàn bà có, tiếng rên la khóc lóc vô cùng thảm thiết: Những cảnh
  tưỡng diễn ra vô cùng tàn ác, dã man, rùng rợn, không nỡ nhìn lâu. Tuy vậy
  Thánh nữ chỉ thấy thương xót cho những kẻ bị thú dữ ăn thịt đó thôi, chứ
  lòng nàng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Lòng Thánh nữ rất phân vân về
  cái cảnh tàn sát ghê rợn ấy, nàng định tâm nếu gặp người nào sẽ hỏi cho rõ
  nguyên do!
  Bỗng từ đằng xa đi lại một người hình dáng kì dị, cổ quái. Tới gần Thánh
  nữ, người kia vội vã chắp tay vái chào mà rằng:
 • Mô Phật! Bạch Bồ Tát, chẳng hay vì duyên gì mà Ngài lại tới đây?
 • Thánh nữ vô cùng ngạc nhiên về cách xưng hô của người kì dị kia. Nàng
  bèn hỏi lại:
 • Mô Phật! Chẳng hay Người là ai mà kêu tôi là Bồ Tát?
  Người kia mỉm cười đáp lại:
 • Mô Phật! Ðệ tử là Quỷ Vương Vô Ðộ, cai quản nơi này nên được biết rõ:
  Vào được cõi này, chỉ có các bậc Bồ Tát hoặc các tội nhân mà thôi. Cứ nhìn
  cốt cách ung dung của Ngài thì biết ngay Ngài là bậc Bồ Tát mới đủ thần
  thông để chứng kiến những cảnh ghê gớm ở chốn này mà chẳng chút sợ hãi.
  Thánh nữ suy nghĩ giấy lát, rồi hỏi Quỷ Vương Vô Ðộc:
 • Vậy đây là chốn nào?
 • Bạch Bồ Tát! Ðây là từng bể thứ nhất vế phía Tây núi Ðại Thiết Vi.
 • Phải chăng, trong núi Ðại Thiết Vi là địa ngục?
 • Thưa vâng, trong núi Ðại Thiết Vi quả có địa ngục! – Tôi có việc muốn vào
  địa ngục có được chăng? Thánh nữ hỏi.
 • Bạch Bồ Tát! Muốn vào địa ngục chỉ có hai cách: Uy thần và nghiệp lực.
  Ngoài hai cách ấy thì chẳng bao giờ vào được. Hiện nay Bồ Tát đang nhờ
  sức niệm Phật nên có uy thần, có thể vào được, song tôi muốn hỏi Bồ Tát
  muốn vào địa ngục có duyên cớ chứ?
  Thánh nữ nghe Quỷ Vương Vô Ðộc hỏi, ngậm ngùi nhớ đến mẹ và liên
  tưởng đến những cực hình ghê gớm trong địa ngục. Nàng đáp:
 • Tôi muốn đi tìm nơi mẹ tôi bị đọa. Mẹ tôi mới thác, không biết người bị
  đọa đến ngã nào?
  Quỷ Vương Vô Ðộc phân vân giây lát, rồi hải Thánh nữ:
 • Bạch Bồ Tát! Dám hỏi mẹ Ngài khi còn trên dương thế, hạnh nghiệp thế
  nào?
  Thánh nữ gạt lệ đáp:
 • Mẹ tôi vốn tin theo tà đạo, thường chê bai Tam bảo và tạo nhiều nghiệp dữ.
 • Chẳng hay mẹ của Bồ Tát thuộc dòng dõi nào và tên họ là chi?
 • Cha mẹ tôi đều thuộc dòng dõi Bà La Môn. Cha tôi tên là Thi La Thiện
  Kiến, mẹ tôi là Duyệt Ðế Lợi.
  Thánh nữ vừa dứt lời, Quỷ Vương Vô Ðộc vội vã chắp tay đảnh lễ Thánh nữ
  mà rằng:
 • Mô Phật! Bạch Bồ Tát! Xin Bồ Tát chớ bi lụy nữa và hãy hoan hỉ trở về
  cho. Bà Duyệt Ðế Lợi rất may mắn. Tuy bà có phạm nhiều tội ác bị đọa vào
  địa ngục Vô Gián, song nhờ lòng hiếu thảo của Bồ Tát, hết lòng tu phước,
  bố thí, cúng dường, nên được sanh lên cõi trời từ ba hôm nay rồi. Chẳng
  những một mình bà, mà tất cả những tội nhân trong địa ngục Vô Gián hôm
  ấy đều hưởng chung sự vui sướng ấy cả.
  Quỷ Vương Vô Ðộc vừa dứt lời. Thánh nữ vui sướng quá, bất giác ra khỏi
  cõi tiền định. Nàng bừng tỉnh đứng dậy, chạy trước bàn thờ Phật làm lễ và
  phát lời thề nguyện rất to tát và chân thành:
 • Con xin thề nguyện rằng mãi mãi về đời sau này, nếu còn chúng sanh nào
  còn có tội khổ, con sẽ mở rộng phép phương tiện mà giải thoát cho họ và
  con cũng thề nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ tu theo pháp của Phật, làm hạnh
  của Bồ Tát để độ hết chúng sanh và chỉ thành Phật khi nào hết thảy các
  chúng sanh đều thành Phật.
  Lời thề nguyện vang lên như tiếng sắt chạm vào nhau, cương quyết và hùng
  mạnh, ghi sâu vào tâm khảm vị Thánh nữ chí hiếu và dư âm còn vang dội
  vào tâm tư muôn triệu tín đồ của Ðức Phật trong muôn triệu thế hệ sau này.
  Vị Thánh nữ nói trên là tiền thân ngài Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.
  Y Chu Nguyễn Long Tiếp
  Đôi đường nhân hiếu vẹn hóa đôi,
  Vằng vặc gương soi ức vạn đời.
  Tích trượng phá tan bao cửa ngục,
  Minh châu chiếu sáng mọi chân trời.
  Ðộ sanh nhiều kiếp không sờn dạ,
  Cứu mẹ hai phen thật hiếm người.
  Bể khổ vì còn chưa tát cạn,
  Con thuyền tế độ vẫn còn bơi.
  —o0

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s