Nên kính trọng người già cả đức hạnh


Nên kính trọng người già cả đức hạnh
Thuở Ðức Phật còn tại thế, một hôm chư Tăng hội lại rất đông để hầu
Phật. Nhiều Thầy Tỳ kheo choán chỗ rộng lớn, có vị một mình chiếm hai
hoặc ba chỗ. Ðại Ðức Xá Lợi Phất đến sau, không có chỗ ở, đành phải ở
ngoài trời. Khuya lại đi kinh hành gặp Ðức Thế Tôn, Ðức Thế Tôn đã biết
chuyện ấy, nhưng để đến khi gặp đức Xá Lợi Phất, Ngài hỏi tại sao ở ngoài
đồng. Ðại Ðức Xá Phất mới bạch rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Vì con đến trễ
nên không có chỗ nghỉ”.
Nhân chuyện ấy, sáng ngày Ðức Thế Tôn mới cho họp chúng và nhắc một
tích như vầy :
-Về thời quá khứ, tại rừng Tuyết Lãnh có một cây vừng to, nơi cây vừng ấy
là nơi tụ họp của ba con thú và cũng là ba người bạn thân: Chim đa đa, khỉ
và tượng. Ba con thú ấy chơi với nhau rất thân nhưng không biết ai lớn ai
nhỏ. Ba con mới nói với nhau rằng: “Chúng ta chơi với nhau như vầy chưa
đủ vì chúng ta thiếu phép cung kính nhau, vì không biết kẻ lớn người nhỏ để
chỉ dạy nhau, vâng lời nhau. Vậy trong chúng ta biết cây vừng này từ bao
giờ?”.
Tượng đáp: “Này các bạn, trong khi tôi còn là tượng con, mẹ tôi dẫn đi ăn
thì cây vừng này còn ở dưới bụng tôi. Tôi biết cây vừng từ khi ấy.
Khỉ đáp: “Này các bạn, khi tôi còn bú, tôi ngồi trên đất, không cần phải
ngước đầu lên, cũng có thể dùng miệng cắn ngọn cây vừng này được. Vậy
tôi biết cây vừng này từ khi ấy”.
Chim đa đa đáp: “Còn tôi, khi trước ở bên kia có cây vừng to, tôi ăn trái
vừng về đại tiện nơi đây nên mới có cây vừng này”.
Từ ấy về sau, khỉ, tượng tôn chim đa đa lên làm anh cả, cả hai kính trọng
vâng lời chỉ bảo. Khỉ và tượng vâng lời chim đa đa lánh ác làm lành, nên sau
khi chết đều được sanh về cõi trời.
Sau khi nhắc tích này Ðức Thế Tôn mới dạy các Tỳ Kheo:
“Này các Thầy Tỳ kheo! Loài thú mà nó còn biết kính trọng nhau thay
huống chi các Thầy, xuất gia hành theo giáp pháp chân chánh của Như Lai
sao không biết kính trọng nhau?…”.
Thông Kham
Sự vui mừng của người xuất gia, chỉ khi nào chánh pháp được thường
trú lan rộng, đau buồn khi chánh pháp bị xyên tạc suy vong.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s