Công chúa Ly Cấu


Công chúa Ly Cấu

 • Em cài thêm hoa lên mái tóc cho ta.
 • Chà Công chúa đẹp quá!
  Hoa Nô thốt ra câu nói ấy trong khi nàng cúi xuống cài đôi chim sẻ nạm toàn
  kim cương lên đôi cẩm hài của Công chúa.
  Trước điện Quỳnh La 50 vị Phạm Chí đã túc trực sẵn sàng, hai hàng Ngự
  lâm quân đứng nghiêm như tượng, mấy chục nàng cung nữ xiêm y rực rỡ,
  tiếng lục lạc vàng dưới mấy chục chân tròn trắng cùng tiếng xao xuyến chạm
  vào nhau hòa thành một điệu nhạc lạ mà hay.
  Tất cả đang chờ Công chúa. Bỗng tiếng vọi thổi lên để dẹp đường, người ta
  đều đổ dồn đôi mắt vào chính điện. Bức rèm nhung tơ màu hồng lạt thêu đôi
  phụng hoàng bằng kim tuyến lay động. Công chúa, một con người ngọc đài
  các bước ra.
  Những ai đứng sau xa phải kiễng chân lên mới nhìn rõ Công chúa để mà thì
  thầm khen ngợi cái sắc đẹp đoan trang lộng lẫy của nàng, cũng như thầm
  phục đức khiêm tốn của con người đẹp khi đi ngang qua hàng Ngự lâm quân
  người đã cúi đầu kính cẩn đáp lễ.
  Ðây là một buổi lễ hành hương của Công chúa Ly Cấu con vua Ưu Ðiền.
  Cũng giờ phút ấy, trong ngày hôm ấy, ở Tịnh xá Trúc Lâm các vị đại đệ tử
  của Ðức Thế Tôn sau thời thanh đán xả thuyền định rồi. Các Ngài phân phó
  nhau đi khất thực theo lệ thường.
  Trước khi ra đi, Trưởng lão Xá Lợi Phất bắt đầu chú nguyện: Tôi nguyện
  cho tất cả chúng sanh đều thâm hiểu pháp tứ đế, y theo tu hành và thành tựu
  quả vô sanh, Ðại đức Mục Kiền Liên: Tôi nguyện tất cả chúng sanh đều
  tránh khỏi sự ma chướng, phát tâm bồ đề cầu đạo vô thượng, Tôn giả Ðại Ca
  Diếp: Tôi nguyện cho tất cả chúng sanh đều phát thiện tâm, tu hành giải
  thoát hưởng phước vô lượng, thành tựu đạo quả, Thánh giả Tu Bồ Ðề: Tôi
  nguyện cho tất cả chúng sanh thâm hiểu vạn pháp như huyễn trừ sạch tâm
  chấp trước, cầu chứng quả Niết bàn, Tôn giả A Nan: Tôi nguyện cho tất cả
  chúng sanh bỏ dữ làm lành, đầy đủ phước đức hiện sống tâm hồn ly dục, khi
  thác được sanh về các cõi an vui… cho đến Ngài A Nan Luật Ðà, ngài Phú
  Lâu Na, La Hầu La… mỗi Ngài đều có chú nguyện cho chúng sanh trước
  khi ra đi.
  Xe giá Công chúa vừa ra khỏi cửa thành phía Bắc thình lình nghe tiếng hô
  lớn: “Dừng xe”, bọn Phạm Chí và tất cả tùy tùng đều kinh ngạc, có một vị
  Trưởng lão trong bọn Phạm Chí ra thưa: “Tôi thấy xa xa ở bên cửa phía
  đông có một đoàn đệ tử của Cù Ðàm (chỉ Ðức Phật) đương hướng về ngã
  này, nếu chúng ta gặp những người ấy chắc là có việc không hay xin công
  chúa hãy truyền cho lui xe về ngã khác”. Nghe tâu, Công chúa để ý ngó xa
  quả thấy những vị tu hành ấy khoan thai trong chiếc áp vàng, đĩnh đạc và
  giải thoát làm sao, lòng nàng bỗng nhiên kính mến lạ: Sự thông cảm đến với
  Công chúa một cách đột ngột, nên chẳng những nàng không cho lui xe mà
  còn truyền xe giá ngừng hẳn lại, rồi Công chúa xuống kiệu để chờ đón đoàn
  người đức hạnh kia.
  Bọn Phạm Chí và tất cả tùy tùng như bộ máy bị phanh, không một lời thưa
  lại.
  Ðoàn người ly dục đương từ từ đi đến, bước đi thong thả nhẹ nhàng trong im
  lặng, phải chăng ý niệm của người đương mải chú nguyện cho chúng sinh và
  cử chỉ oai nghi ấy còn ham lo ái hộ loài sâu kiến.
  Ðầu đoàn là Trưởng lão Xá Lợi Phất vừa đến nơi thì Công chúa quỳ sụp
  xuống cúi đầu đảnh lễ, tất cả bọn tùy tùng bất giác cũng sụp xuống quỳ theo.
  Ðoàn người cao khiết ấy, cứ im lặng đi qua, cho đến khi Công chúa ngẩng
  lên và nhìn theo chỉ còn thấy những tà áo vàng bay nhè nhẹ.
 • Ủa, Công chúa hành hương ở miếu Kỳ Bà sao mãi đến bây giờ vẫn chưa
  về? Trẫm phiền khanh truyền người xuống điện Quỳnh La xem thử.
  Buổi hành hương của Công chúa bị về trễ, vua Ưu Ðiền ở nhà lo ngại.
  Từ khi Hoàng hậu Băng Sa thăng hà, để lại cho nhà vua một nỗi nhớ nhung
  vô hạn và một người con gái yêu quý vô cùng. Vua cha đã cô đọng tình
  thương con cả cha lẫn mẹ, thêm vào đó những đức hạnh cao quý của Công
  chúa, nên đức Vua để ý lo cho con từng cử chỉ.
  Ngoài cái việc làm người con hiếu, Công chúa còn giúp vua cha nhiều ý kiến
  lành mạnh để trị nước an dân, nhờ vậy mà các nịnh thần tham quan ô lại
  không mọc lên, nên nhà vua tận hưởng thái bình, mà dân chúng thời ấy thật
  đã sống đúng nghĩa an cư lạc nghiệp. Vì thế nhà vua đối với Công chúa
  chẳng những yêu quý mà còn kính nể như một ngườ bạn vậy.
  Nhà vua đã ngoài 60 tuổi, không có con trai, Ngài vẫn canh cánh bên lòng
  ước ao được người rể quý để ký thác non sông lúc tuổi già. Nhưng Công
  chúa không bao giờ nghĩ đến chuyện trăm năm, nên mặc dù đã 19 tuổi mà
  vua cha cũng không dám đá động đến lương duyên của con.
  Sau buổi lễ hành hương hôm ấy, Công chúa trở về thâm cung chí xuất gia
  bỗng manh nha trong lòng người đẹp.
  Thời ấy có bà Ðại Ái Ðạo là Ma Ha Ba Xà Ba Ðề, Di Mẫu của Ðức Thế Tôn
  đã xuất gia lãnh đạo một đoàn thể Ni Lưu (phái nữ tu sĩ) hiện an trú tại Kiều
  Ðàm Tịnh Xá.
  Công chúa xin phép vua cha được thường thường đến hỏi đạo với Ngài.
  Một hôm Công chúa đem ý nguyện cầu xuất gia thưa với Di Mẫu nhưng
  Công chúa đã thất vọng, vì theo qui luật nhà Phật thì phải có sự thỏa thuận
  của gia đình, việc ấy Công chúa chắc chắn không bao giờ được vua cha cho
  phép.
  Chí cầu giải thoát, lòng thương cha già đương phân tranh, thì Di mẫu đã tìm
  cho nàng một giải pháp vẹn toàn là có thể thực hiện hạnh xuất gia của bực
  Thượng Nhân (nghĩa là thân gia, tâm cầu xuất gia tam giới).
  Vâng lời Di Mẫu, Công chúa như phăng được mối tơ lòng, nàng liền thực
  hành theo hạnh Bồ Tát tại gia.
  Công chúa ngày nay không còn trang điểm như xưa, nàng ăn mặc thô sơ
  theo lối tu hành. Ðồng thời nàng đã tìm nhiều phương tiện đưa vua đến yết
  kiến Ðức Thế Tôn, nhờ vậy mà vua Ưu Ðiền cũng trở thành một Phật tử
  chân chánh và tận lực phục vụ đạo. Vả chăng cao hạnh của người ai lại phủ
  nhận?
  Vì vậy, cung điện Quỳnh La nay đã biến thành một tịnh thất trang nghiêm
  thuyền vị, mỗi tháng cứ đến ngày trai Công chúa lại thỉnh Di Mẫu vào cung
  truyền giới “Bát quan trai” và dĩ nhiên tất cả cung nữ đều thừa nhận theo tu
  tập thuần thành.
  Mấy kho châu báu là tư sản của vua cha cho để chờ ngày xuất giá, Công
  chúa đã đem ra bố thí cho dân nghèo. Nàng tâu vua cha mở mang nền kinh
  tế, dạy dân nghề nghiệp thiện, Công chúa đứng lên mở các trường huấn
  luyện đạo đức cho phái phụ nữ, nhất là người khéo áp dụng Phật pháp vào
  lối sống của dân chúng. Công chúa chủ trương các viện dưỡng lão, tế bần và
  lập một bệnh viện mà nàng phát nguyện tự thân săn sóc bệnh nhân.
  Công chúa Ly Cấu là người đầu tiên tham gia công việc xã hội ở nước Ấn
  Ðộ thời ấy vậy.
  Nàng vui với đạo say với việc làm: Năm năm qua đều đều như thế. Một
  hôm, người ta khệ nệ khiêng đến một bệnh nhân bệnh tình trầm trọng, người
  bệnh phung lác lở cùng cả mình, một chứng bệnh khốc liệt đã ăn cụt mười
  ngón tay chân, còn chảy nước cùng mình, mặt mày lở loét trông rất dễ sợ.
  Bệnh nhân rên la thảm thiết, mới thoạt trông thấy con người đáng thương
  kia. Công chúa phải rung mình nghĩ đến khi tay mình đụng nhằm để tắm
  rửa săn sóc. Nhưng lòng từ bi cứu khổ đã thắng, đôi bàn tay tròn thuôn
  thuôn như ngọc chuốt từ từ khoát nước nhẹ nhẹ rửa cho bệnh nhân, tay Công
  chúa lầy lụa nước ghẻ, bệnh nhân thì giẫy giụa quằn quại nàng phải ôm đỡ
  bệnh nhân và không nhẫn tâm được, Công chúa đã tràn đầy đôi mắt lệ, nàng
  phải nhắm lại để rơi hai giọt nước mắt từ bi.
  Nhưng khi mở mắt, thì lạ thay bệnh nhân đâu mất mà trước mắt nàng ánh
  sáng chói lòa Ðức Như Lai uy nghi đứng như pho tượng độc tôn. Công chúa
  sung sướng quá nàng sụp xuống đảnh lễ Phật. Tất cả nhân dân trong bệnh
  viện lúc bấy giờ tâm hồn nhẹ nhàng, bao bệnh nhân đều thoát khỏi bệnh khổ.
  Ðức Như Lai tán thán công hạnh của Công chúa và thuyết lý “Tứ Diệu Ðế”
  cha nàng nghe, Công chúa liền chứng quả Tu Ðà Hoàn và tất cả chúng hội
  nghe pháp đều chứng được ly dục.
  Thể Quán
  “Dẫu xây chín đợt phù đồ,
  Không bằng làm phúc cứu cho một người”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s