Con sư tử trọng pháp


Ðầu đời mạt pháp về thời Ðức Phật Tỳ Bà Thi, tại sứ Ba La Nại có
một hòn núi tên là Tiên Thánh Sơn. Trong núi thường có các vị Sa môn Bích
Chi Phật tu hành. Thường thường có các loài cầm thú hay đến gần gũi để
nghe thuyết pháp. Có một con sư tử tên là Kiên Thệ, lông ánh sắc vàng, sức
mạnh địch trên một ngàn con. Một khi rống lên thì chim bay phải rớt xuống,
loài thú phải ẩn nấm sợ hãi.
Một hôm sư tử Kiên Thệ gặp một vị Sa môn Bích Chi Phật oai nghi
thanh tịnh, tâm sanh hoan hỷ, nên ngày thường đến thân cận nghe tụng kinh
và thuyết pháp.
Lúc bấy giờ có một người thợ săn thấy sư tử có lông vàng, nên muốn
mưu giết, lột da dâng cho vua để lãnh thưởng. Người thợ săn nghĩ rằng:
“Con sư tử này là vua các loài thú, cung tên không thể hại, lưới bãy không
thể sập được, chỉ có cách là giả dạng vị Sa môn, chờ con sư tử nghe quen
thời lấy tên độc mà bắn. Nói đoạn liền cạo đầu, mạo hình Sa môn, vào núi
ngồi dưới một gốc cây”.
Lúc ấy, con sư tử Kiên Thệ thấy vị Sa môn, liền vui mừng đến liếm
chân quấn quít một bên để nghe thuyết pháp. Người thợ săn dùng tên độc
nhắm bắn. Con sư tử bị trúng tên đau quá rống ngược lên, muốn nhảy tới vồ
giết vị Sa môn giả kia, nhưng lại nghĩ rằng: “Người này đã mặc áo cà sa là
thứ biểu hiện của các Ðức Phật Hiền Thánh trong ba đời, nay ta sát hại thời
không khó gì, nhưng tức là ta sát hại biểu tượng của các Ðức Phật”. Nghĩ
vậy bèn nuốt giận chịu đau.
Một lát sau, thuốc độc ngấm dần, đau đớn quá, sư tử lại muốn nhảy tới vồ
nát người thợ săn, nhưng lại nghĩ rằng “Nay ta vồ giết thời không khó gì,
nhưng ta sẽ bị các Ðức Phật quở trách và làm người đời không thể phân biệt
người lành kẻ ác. Người thợ săn độc ác âm mưu hại ta, nếu ta không nhẫn sẽ
bị mọi người oán ghét, phiền não sẽ tăng trưởng. Phiền não tăng trưởng thời
sanh tử tăng trưởng, sanh tử tăng trưởng thời sẽ sanh vào các chỗ hiễm điạ,
sanh vào chỗ hiểm địa thời rời xa bạn lành, xa bạn lành thời không được
nghe chánh pháp, không được nghe chánh pháp thời mê mờ nghi loạn, mê
mờ nghi loạn thời không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy ta nên
quyết không khởi ác tâm. Nghĩ vậy con sư tử liền nói bài kệ rằng:
Nguyện tự chịu bỏ thân mạng,
Trọn đời không khởi ác tâm.
Hại người mặc áo hoại sắc.
Nguyện tự chịu bỏ thân mạng,
Trọn đời không khởi ác tâm.
Ðối với các bậc xuất gia.
Nói bài kệ xong liền ngã xuống chết. Người thợ săn cầm dao lột da sư tử
đem về dâng vua. Nhưng khi vua nghe đầu đuôi câu chuyện, thấy rõ ác tâm
của người thợ săn và rất cảm động trước lòng trọng Tam Bảo của con sư tử,
bèn sai chém người thợ săn và đem xác con sư tử làm lễ Trà Tỳ xem như
một vị Sa môn vậy.
Sư tử Kiên Thệ là tiền thân của Ðức Phật Thích Ca.
Minh Châu
“Không thiên ma ngoại đạo nào có thể phá hoại đạo ta được, duy chỉ người
mặc áo của ta, mới phá hoại đạo ta được mà thôi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s