Một Lòng Vì ÐạoCũng một mùa xuân trong sáng đẹp đẽ như hôm nay nhưng là một mùa
Xuân xa xăm lắm, một vị Quốc vương có tiếng nhân từ vui vẻ, ngự giá về
các làng mạc thôn xóm, thăm viếng quần chúng và tặng quà tết cho kẻ
nghèo. Ngài cùng chung vui với muôn dân. Ðó còn là một dịp để nhà vua
được tìm hiểu đời sống và tâm tình của dân.
Khi ra đi ngài vui vẻ bao nhiêu, khi trở về Ngài lại buồn rầu lo âu bấy nhiêu.
Nhà vua thường khuyến khích mọi người phụng thờ Tam bảo, thực hành
phép ăn chay, làm các việc thiện, hiếu thảo với cha mẹ, thuận hòa với anh
em. Ngài tha sưu thuế cho tất cả những ai thực hành theo lời Ngài khuyên
bảo.
Mọi người đều răm rắp làm theo.
Nhưng có ngờ đâu, bề ngoài họ mạng một lớp “đạo đức giả” để che đậy bao
nhiêu điều xấu xa, hung ác, nham hiểm ở bên trong. Nhờ có cuộc kinh lý
trong ngày Xuân hôm ấy ngày mới thấu rõ được lòng người. Từ đó Ngài
luôn luôn suy nghĩ để tìm một giải pháp cải thiện dân chúng một cách hoàn
bị.
Một tuần sau gương mặt Ngài trở lại tươi vui như trước. Rồi khắp dân chúng
được ban truyền sắc dụ của nhà vua: “Kể từ nay ai còn ăn chay niệm Phật sẽ
bị tội xử tử, còn người nào không theo đạo Phật được tự do, an phần chức
nghiệp”.
Ðương nhiên những kẻ giả tâm đều trở lại hành động như cũ, không còn
phải che đậy một chút gì.
Tuy thế, sáng kia người ta dẫn đến sân triều một cụ già tả tơi yếu đuối, cụ
này đã không tuân lệnh nhà vua vẫn quy ngưỡng theo đạo Phật. Cụ nghĩ
rằng: “Lâu nay ta nghèo khổ trọn ngày chỉ có một bữa cơm rau nhưng được
quy y Tam bảo, được nghe giáo lý của Chư Phật, lòng ta sung sướng vô
cùng. Còn dẫu sống một cuộc đời sung túc trên châu báu ngọc ngà hay có
được lên cõi Thiên đàng hưởng thụ mãi mãi cuộc sống Thần tiên đi nữa mà
không được nghe đến một câu kinh, Phật, đối với ta cũng chỉ là ngục hình”.
Cụ già khẳng khái tâu:

 • Tâu Bệ hạ, bần dân này đã có tội không tuân lệnh của Ngài xin Ngài cứ
  việc chặt đầu.
  Nhà vua phán:
 • Nếu người biết tự hối và thi hành theo sắc lệnh mới của Trẫm, Trẫm sẽ tha
  tội và phong chức tước cho. Còn kẻ làm dân mà không tuân theo quốc pháp
  Trẫm sẽ xử chém đặng răn kẻ trái phép về sau.
 • Tâu Bệ hạ, nếu bỏ chánh pháp mà làm đến bực vua chúa, hưởng thụ tất cả
  mọi khoái lạc trong cõi Nhân Thiên, bần dân này cũng không ham.
 • Ngươi cãi lệnh ta sẽ truyền đem xử tử ngay tức khắc.
 • Tâu Bệ hạ, trong Kinh Phật có dạy: “Nếu chúng sanh tự gieo mình vào ba
  đường ác thì khó được làm người và có làm người chăng nữa cũng không
  thể sanh vào nước có đạo đức, không xem được Kinh Phật, không gặp được
  các cao Tăng để cúng dường và nghe pháp”. Nay tôi được biết pháp Tam
  bảo, hiểu được chút ít Kinh Phật, vậy có lẽ kiếp trước tôi đã dày công tu
  luyện lắm. Thế thì dẫu Bệ hạ có bỏ tôi vào nước sôi hay nung vào lửa đỏ đi
  nữa tôi vẫn giữ trọn một niềm theo Tam bảo mà thôi.
 • Ngươi là ai mà còn khí khái với ta? Trước cái chết mà vẫn còn hùng hổ.
 • Tôi tên là Thanh Tiến Sử, tâu Bệ hạ cứ việc xử tội, tôi không bao giờ oán
  than hay van xin một điều gì.
  Quân sĩ hãy đem chém ngay ông lão Thanh Tiến Sử nầy.
  Rất nhanh, các tên lính xáp đến dẫn cụ già ra pháp trường.
  Trước pháp trường, bên cạnh những lưỡi gươm sáng quắc đang sẵn sang đưa
  lên cổ, Thanh Tiến Sử vẫn thản nhiên vui vẻ và khuyên người con trước khi
  vĩnh biệt: “Con ơi! Con sanh gặp thời có Phật pháp, biết sùng bái Tam Bảo
  là một điều phước đức của con. Con hãy vững dạ tu học, noi gương cha đây,
  dẫu đầu cha phải rơi vì sắc lệnh nghiêm ngặt của nhà vua. Cha vẫn vui lòng
  và quyết theo Chánh đạo không bao giờ lãng bỏ”.
  Vừa dứt lời, vị cận thần truyền cho quân lính dẫn cụ trở về triều.
  Khi vị cận thần về tâu lại lời khuyên con của Thanh Tiến Sử, nhà vua rất
  cảm động và vô tình những dòng nước mắt tươm chảy trên đôi má nhăn
  nheo của vị vua hiền đức. Ngài bước xuống bệ rồng ra tận cửa thành ôm lấy
  Thanh Tiến Sử. Mọi người đều ngạc nhiên. Cụ già cũng trố mắt nhìn vua vì
  không hiểu chuyện gì. Nhà vua đưa cụ vào cung một cách ân cần vui vẻ,
  song Thanh Tiến Sử cũng chưa rõ điều gì nên chỉ biết cúi đầu sát đất lạy tạ
  ơn vua. Nhà vua liền đỡ lấy tay Thanh Tiến Sử rồi thân mật bảo: “Trong
  quốc dân này chỉ có một Thanh Tiến Sử! Chỉ có một Thanh Tiến Sử thuần
  thành theo Phật pháp, quyết một lòng vì đạo. Ngoài ra đều giả dối, đều vụ
  lợi. Chiếu dụ của Trẫm ban ra chỉ cốt để thử lòng người mà thôi. Vậy từ nay
  xin ngươi hãy sống cùng Trẫm, giúp Trẫm trong việc truyền bá Phật pháp
  thức tỉnh nhân tâm”. Rồi cả hai chuyện trò vui vẻ. Sau đó nhà vua phong cho
  Thanh Tiến Sử chức Tướng quốc.
  Câu chuyện ấy được truyền tụng trên môi quần chúng lan ra tận các hang
  cùng ngõ hẻm, và cũng từ đó tiếng chuông cảnh tỉnh ngân vang trong tâm
  hồn mọi người.
  Chẳng bao lâu dân chúng được sống trong cảnh êm ấm, thân yêu, an hòa, vui
  vẻ, ai ai cũng đều quay về với Ðạo Phật.
  Vị Quốc vương ấy chính là tiền thân của Ðức Thích Ca.
  Ðức Thượng
  Thà có đạo đức mà chết, chớ không chịu mất đạo đức để được sống.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s