Lòng Hiếu của con chim Oanh VũThuở xưa, ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh Vũ, cha mẹ đều mù,
thường đi tìm trái cây thơm chín, dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ, có vị điền
chủ mới cấy lúa bèn phát nguyện rằng: “Lúa tôi đây, xin nguyện cho chúng
sanh ăn dùng”. Chim Oanh Vũ thấy vị điền chủ phát tâm bố thí như vậy, bèn
thường bay xuống lấy lúa cúng dường cha mẹ. Người điền chủ đi xem lúa,
thấy loài chim loài sùng phá hại lúa, bèn nổi giận đặt lưới bắt được chim
Oanh Vũ. Chim Oanh Vũ thưa vị điền chủ rằng: “Trước đây ông có lòng tốt
bố thí nên tôi mới dám lấy của ông, sao lại đặt lưới bắt tôi?”. Người điền chủ
hỏi: “Ngươi lấy lúa làm gì?”. Chim Oanh Vũ đáp: “Tôi có cha mẹ mù, nên
phải lấy lúa cúng dường”. Vị điền chủ nói rằng: “Từ nay về sau, ngươi cứ
lấy lúa mà dùng, đừng e ngại gì cả”. Loài súc sanh còn biết hiếu thuận với
cha mẹ huống nữa là người.
Chim Oanh Vũ là tiền thân của Ðức Phật Thích Ca. Người điền chủ là tiền
thân ông Xá Lợi Phất.

Trích: Phật Pháp

[1] Tất cả vạn sự vật thế gian đều luôn luôn chuyển biến không ngừng, các
hiện tượng chuyển biến ấy Kinh gọi là Hành. Các pháp do nhân duyên cấu
hợp, không thật thể, không khác nào hình ảnh trên màn bạc. Người phàm
phu không làm sao nhìn thấy sự thật của sự vật, luôn luôn chấp cho là thật
cảnh, thật ra, nên khi được thì vui mừng, mất thì sanh đau khổ.
Nên biết năm ấm (Sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hòa hợp gọi là thân, song
năm ấm biến chuyển không thường nên thân người thoạt còn thoạt mất,
không có cái gì là “ta” cũng như không có cái gì là “của ta”. Chẳng qua
cũng như những bóng trong màn ảnh sân khấu, những giả ảnh trong chiêm
bao mà thôi.
Chư Phật tỏ ngộ do đây, mà phàm phu mê muội cũng do đây vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s