Trọng PhápÐời xưa, có một vị đại quốc vương tên là Tu Lâu Ðà, thống trị rất nhiều chư
hầu nhỏ. Oai đức của nhà vua rất to, nhưng Ngài cũng chưa mãn ý. Một hôm
Ngài nghĩ: “Ta có một khuyết điểm lớn. Mặc dù ta dùng đức trị dân, đem tài
lực để giúp người, song đó chỉ là nuôi sống phần vật chất không được vĩnh
cửu. Cần phải có một nền đạo giáo để trị muôn dân tu tỉnh. Ta phải tìm làm
sao cho ra “Pháp tài chân thật” để cho mọi người cùng nhờ đó mà giải thoát
được mọi sự khổ não ở đời. Ðược như thế ta mới khỏi ân hận”.
Nhà vua liền truyền rao khắp trong xứ: Ai có phép giải thoát đem truyền trao
cho nhà vua, sẽ được gia thưởng như ý muốn. Qua một thời gian khá lâu,
không thấy ai đáp lại lời kêu gọi của nhà vua. Ngài đâm lo nghĩ, buồn rầu
khổ sở, ăn không ngon, ngủ không yên. Người ngoài cuộc, ai trông thấy
cũng phải cảm động và thương hại cho Ngài.
Lúc ấy, có một vị Tỳ sa môn Thiên Vương, rõ được tâm trạng của Tu Lâu
Ðà, bèn hóa hiện làm thân một con quỷ Dạ xoa hình sắc ai thấy cũng phải
kinh tởm: hai con mắt lồi to và đỏ như huyết, nanh vuốt nhọn bén, tóc tai
bờm xờm, lửa đầy miệng. Quỉ đến chỗ vua, hô to lên rằng: “Ai muốn nghe
pháp ta sẽ nói cho”.
Nhà vua nghe thấy mừng lắm, vội đến nghênh tiếp, mời ngồi tòa cao, làm lễ
đúng pháp để cầu nghe quên cả sợ hãi.

 • Xin Ngài vui lòng bố thí cho chúng tôi một pháp tài để cứu khổ cho nhơn
  sanh, ơn trọng vô cùng.
 • Thân người khó được, chánh pháp khó gặp, đâu phải qua những nghi lễ
  tầm thường kém vẻ tôn trọng như vậy mà có thể nghe được.
 • Tôi xin sẵn sàng làm theo ý Ngài muốn, chỉ cốt hầu được nghe pháp, dù
  phải tan thân mất mạng cũng không sao.
 • Quý lắm, nhà vua hãy đem Hoàng hậu và Hoàng Thái tử đến cho ta xơi,
  xong rồi ta sẽ nói pháp cho nghe.
 • Ðược tôi sẽ trân trọng làm theo ý Ngài muốn.
  Trong khi ấy, tất cả triều thần đều nhao nhao phản đối: “Bệ hạ làm thế nhẫn
  tâm lắm, chúng tôi không tán thành! Bệ hạ giết chúng tôi trước, rồi sẽ thi
  hành cái cử chỉ thảm não ấy”.
  Nhà vua vẫn bình tĩnh, thản nhiên an ủi quần thần: “Các khanh yên lòng, ta
  cũng biết thế là đau xót lắm, nhưng trong đời, hễ có hợp rồi sẽ tan, không có
  gì là đáng quí cả, chỉ có chánh pháp mới là đáng quí, vậy dù đổi tánh mạng
  ta, ta quyết cũng không từ”.
  Trong khi quỷ Dạ xoa ăn thịt Hoàng hậu và Hoàng Thái tử, tất cả triều thần
  cùng cung phi mỹ nữ trong tam cung lục viện đều kêu gào, than khóc vô
  cùng thảm não. Tiếng kêu than náo động cả kinh thành, mong làm chuyển
  được lòng cương quyết của nhà vua, để Ngài xóa bỏ ý định. Nhưng nhà vua
  vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ một mực chăm chờ nghe pháp.
  Quỷ Dạ xoa sau khi ăn xong Hoàng hậu và Hoàng Thái tử liền vì vua mà nói
  bài kệ rằng:
  “Tất cả các hành đều là vô thường,
  Có sanh đều có khổ,
  Năm ấm không thật tướng,
  Không ngã và ngã sở”. [1]
  Nhà vua nghe xong bài kệ vui mừng vô cùng, lòng không chút hối hận, liền
  truyền thần dân biên chép bài kệ ban khắp trong nhân gian, bắt phải đọc
  tụng, nhờ đó mà rất nhiều người được tỏ ngộ.
  Lúc ấy, vị Tỳ sa môn Thiên Vương hiện lại nguyên hình và không tiếc lời
  khen ngợi:
 • Quí hóa thay! Cao cả thay, tâm trọng pháp của nhà vua không ai sánh
  bằng. Hoàng hậu và Thái tử xin hoàn lại vẫn không sao cả. Chẳng qua là chỉ
  để thư lòng nhà vua mà thôi, thật không phải tôi đã ăn nuốt đi đâu.
  Tôi mong ngày sau Ngài sẽ đạt đạo Bồ đề độ muôn loài hàm thức.
  Làm đau thương không gì hơn buồn. Bắn tên độc không gì hơn ngu si.
  Không thể lấy sức mạnh gì trừ diệt được hai nỗi khổ ấy. Chỉ có học nhiều
  mới có thể trừ diệt được. Người mù sẽ nhờ học mà có mắt, người tối sẽ nhờ
  học mà sáng suốt. Nhờ học mới có thể chỉ đường cho mọi người. Có học
  như đem mắt cho người mù. Vậy phải rời bỏ ngục ngu si, xả lòng kiêu mạn
  và sự an hưởng giàu có, chuộng học nghe nhiều mới gọi là nhóm họp công
  đức.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s