Mụt Ghẻ Nói Tiếng NgườiÐời Ðường vua Ý Tôn ở đất Trường An có một nhà sư mắc phải bệnh cùi,
hằng ngày thất tha thất thiểu trong bộ quần áo lang thang, mặt mày khô đét,
thân hình gầy còm, tay chân lở lói, ai trông thấy cũng gớm nhờm. Thỉnh
thoảng, một vài người vì động lòng trắc ẩn, biếu cho chút ít quà bánh không
đáng giá, ngoài ra không ai buồn đả động đến, hoặc hỏi han điều gì cả, vì
vậy chẳng ai biết nguyên quán nhà sư ở đâu. Một hôm, trên con đường lớn
xuôi về cổng chùa An Quốc, nhà sư tình cờ gặp Ngộ Ðạt, lúc ấy chưa phải là
một tu sĩ nổi danh.
Thấy người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, Ngộ Ðạt quá đau thương cố thỉnh
về ở với mình. Trước tâm tình chân thật, lời lẽ thiết tha của Ngộ Ðạt, nhà sư
nhận chịu. Ngộ Ðạt rước về chùa, kính như bậc thầy, hết lòng cung phụng.
Mỗi ngày sáng dậy, Ngộ Ðạt lấy nước nóng, rửa lau ghẻ lở, tuyệt đối không
tỏ vẻ gì nhờm gớm cả. Sau một thời gian khá lâu, nhà sư từ giã ra đi, Ngộ
Ðạt tỏ lòng quyến luyến, cầm cọng lắm lời, nhưng nhà sư không đổi ý. Thấy
thế Ngộ Ðạt thiết tha xin theo để sớm hôm giúp đỡ, nhà sư cũng từ chối nốt,
bảo rằng: “Trên đường danh đức, ông ngày sau sẽ được hiển đạt, ông nên ở
lại, đừng nghĩ việc theo tôi mà phải trôi nổi bình bồng, mai một khả năng
siêu tuyệt của mình”. Nhưng điều này nên để dạ: “Hãy cẩn thận trong khi
hưởng thụ những phần hưởng danh dự, vì nó có thể làm tổn thương đạo
niệm của mình. Tôi hết sức cảm nghĩa tốt của ông, vậy nếu sau nầy có bị tai
nạn gì hãy nhớ qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu, núi Trà Lung mà tìm tôi.
Cứ đến lưng chừng núi, chỗ có hai cây tòng to tục gọi là “Song tòng lãnh”
chúng ta sẽ gặp nhau”.
Dặn dò xong, nhà sư từ biệt, Ngộ Ðạt rơm rớm nước mắt, trông theo đến khi
khất bóng mới quay gót trở về.
Ngày qua tháng lại, Ngộ Ðạt đến thời kỳ hiển đạt. Bấy giờ ở kinh đô, người
người đều quen biết và khâm phục danh đức của Ngài. Một vị sư có tài, có
đức, giảng pháp hay, hiểu biết rộng, tiếng tăm vang dậy khắp nơi.
Vua Ý Tôn qua nhiều lần thăm dò, trải bao cơn thử thách, mới chịu thỉnh
Ngài vào cung giảng đạo. Cách ít lâu lại phong Ngài lên làm Quốc sư và ban
cho một pháp tòa bằng gỗ trầm thơm quí. Danh vọng này còn danh vọng nào
hơn! Một hôm, nhân lên ngồi trên ghế trầm, nghĩ mình tài đức ai bằng, vua
kiêng, quan phục, trăm họ kính nhường, Ngộ Ðạt thấy thật không còn nấc
thang nào cao hơn nữa. Lòng tự đắc dâng lên tột độ, bỗng nghe xây xẩm mặt
mày, Quốc sư vội bảo đồ đệ dìu vào phương trượng, nằm mê man suốt hai
ba giờ mới tỉnh lại. Cảm nghe trong mình khó chịu biết đã thọ bịnh, chợt rờ
xuống gối nghe đau vén quần lên, thật là hết sức kinh ngạc. Một mụt ghẻ
giống tạc như mặt người, có mày mắt, miệng, tai, mũi đủ cả. Ghê tởm quá!
Kinh sợ quá! Quốc sư ngất đi, các đồ đệ kêu vực mãi mới mở mắt, bỗng
nghe dưới mụt ghẻ nghiến răng, đau buốt thấu xương, khổ sở quá không
phương gì cứu chữa. Các danh y và Quốc y đều được vua mời đến chữa cho
Ngài, mà mỗi lần thoa thuốc men là mỗi lần chết giấc chớ không thấy thuyên
giảm phần nào cả. Nhưng lạ, hễ mỗi lần đút thịt vào thì lại thấy mụt ghẻ ăn
ngay và lại nghe trong mình êm ái dễ chịu. Thật là một quái bệnh xưa nay
chưa từng thấy. Các danh y, quốc y đều thúc thủ lăn lóc chịu khổ sở mãi như
thế đến hơn tháng trời, nằm nghĩ cuộc đời chả ra chi, thân như bọt nước
thoạt có, thoạt không, thoạt còn, thoạt mất, đáng ghê sợ. Nhân nhớ đến vị sư
bịnh khi xưa, ôn lại những lời dặn dò thiết yếu, Quốc sư sực tỉnh, bèn cố
gắng một thân bị đau nhức, cắn răng lần mò qua đất Tây Thục, xứ Bành
Châu.
Vất vả khổ sở suốt mấy tuần mới đến chân núi Trà Lung. Bởi đường dốc
quanh co, nên mãi đến lúc hoàng hôn mới tìm ra được dấu. Kìa hai cây tòng
đà lộ bóng, nhưng vị sư đâu chẳng thấy hình dạng; nếu không tìm gặp, thì
đêm nay không khỏi dả thú nhai xương giữa chốn rừng núi hoang vu, không
một bóng người thấp thoáng. Ngộ Ðạt đang ngơ ngác đoái nhìn bốn phía,
lòng những lo sợ bồi hồi, thì may quá, hình bóng thân yêu và quen thuộc khi
xưa của vị sư, bỗng hiện ra trong một gộp đá gần đấy. Một tiếng kêu rú thất
thanh vì mừng, Ngài Ngộ Ðạt bất chấp đau đớn, chạy lại và leo nhanh lên
gộp đá, ôm choàng lấy vị sư hỏi han rối rít. Khi bộc lộ hết những nổi vui
mừng, khao khát của mình rồi, Ngài bèn kể bằng nước mắt sự khổ sở đau
đớn của mình cho vị sư nghe. Vị sư thốt lời an ủi và dìu dẫn Ngộ Ðạt về
Thảo am trên lưng chừng núi, Ngộ Ðạt thưa:

 • Bạch Thầy, kẻ đệ tử đang lâm vào cơn khốn nạn, bức bách, khổ sở không
  còn bút mực nào tả xiết, xin thầy rủ lòng từ bi ra tay tế độ giúp cho đệ tử
  thoát nạn, ơn đức Thầy thật vô lượng vô biên.
  Không hại gì, vị sư đáp, oan oan nghiệp chướng của ông đã vay từ nhiều đời
  về kiếp trước, ngày nay phải đến thời kỳ đền trả. Ông phải ẩn nhẫn trả xong
  mối nợ máu tiền kiếp ấy, mới có thể giải thoát được. Ðức Thế Tôn ta khi xưa
  còn thị hiện nạn gươm vàng đâm vế, ăn lúa ngựa thay, huống chúng ta là
  hạng người phàm phu làm sao mà thoát được. Nợ mình đã trả thì sẽ hết,
  nhưng cần thiết là đừng nên vay nữa mới được.
 • Thưa thầy, thầy nói nợ máu là thế nào đệ tử không hiểu ra sao cả, xin thầy
  hoan hỷ giảng cho.
 • Chuyện ấy rồi ông tất sẽ rõ, vì đã có người sẽ nói cho ông nghe giờ khắc
  rất gần đây.
  Rạng ngày hôm sau, nhà sư dạy đồng tử dẫn Ngộ Ðạt xuống ngọn suốt dựa
  triền, lấy nước rửa ghẻ. Ðồng tử vừa toan khoát nước thì thoạt nghe tiếng
  thét từ trong ung thư phát ra: “Khoan, hãy khoan đã, ta có việc cần muốn nói
  với ông”.
  Ngộ Ðạt và đồng tử đang cơn kinh ngạc, thì mụt ghẻ tiếp lời:
 • Tiếng đồn ông là người học rộng, vậy ông đã từng đọc sách Tây Hán chưa?
 • Ðã có xem qua vài lượt, Ngộ Ðạt đáp.
 • Vậy ông có nhớ chuyện người Viên Án dèm tâu với vua Cảnh Ðế chém
  chết Triệu Thố ở phía đông chợ chăng?
 • Nhớ lắm, nhớ lắm. Nhưng hỏi thế để làm gì?
 • Chính ông là Viên Án còn Triệu Thố là tôi, ông giết tôi oan đến dường
  nào, ông có biết chăng? Thù ấy, oan ấy, thâm xương thấu cốt tôi đã từng
  mười đời theo dõi bên ông để tìm dịp báo oán, nhưng suốt mười đời ông
  luôn luôn làm bực cao tăng, tinh nghiêm giới luật, tôi đành ôm hận, nhưng
  quyết theo mãi, đến khi nào trả xong mối thù, đòi xong món nợ máu mới
  thôi. Mới vừa rồi, được dịp thuận tiện, ông vì vua kính chuộng, ban cho tòa
  trầm hương, phong làm đến Quốc sư, vinh quang hiển hách, do đó tâm danh
  lợi nổi lên, khí kiêu căng bừng khởi, khuyết phần đức hạnh, tôi mới nhân cơ
  hội đó làm hại ông để đòi món nợ nần trên. Ngày nay, nhờ Ngài Ca Nặc Ca
  Tôn Giả thương xót ra tay cứu giải cho ông, lại cho dùng nước Tam muội
  rửa tội, nhờ thần lực của Ngài khiến cho ông và tôi, từ đây oán hận không
  còn, cừu thù tan mất, vậy kính khuyên ông, hãy cố gắng tinh tấn tu hành và
  chúc ông vuông tròn đạo nghiệp. Tôi xin chào vĩnh biệt.
  Ngộ Ðạt nghe xong, đầy mình mộc ốc. Ðồng thời với tay khoát nước rửa
  mụt ghẻ, nước vừa chạm đến thịt, Ngộ Ðạt nghe đau buốt thấu xương, ngất
  lịm hồi lâu. Khi tỉnh lại, mụt ghẻ đã lành da thịt liền lại như xưa, không chút
  vết sẹo nào. Quốc sư mừng quá đến chảy nước mắt, vội trở lên núi cảm tạ ơn
  dày của Tổ, tự thệ từ đó tinh tiến tu hành không dám chậm trễ nữa.
  Tương truyền bộ Thủy sám ba quyển vốn tự tay Ngộ Ðạt viết ra để làm pháp
  sám sau khi lành bệnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s