Công đức cúng dường một bó Hoa đến Phật


hoa cung phat

Nghiệp chướng của người nữ so với người nam vẫn  luôn  nặng hơn.  Sinh ra làm một  người  đàn  bà,  dầu  trên bất  cứ phương diện  nào cũng  không thắng được  một  người  đàn   ông.  Vì thế, người đàn  bà nào trên thế  giới này  cũng  phải sinh tâm tàm quý đã sinh làm  thân nữ.

Thời quá  khứ  có một cô gái, vì muốn sám  hối nghiệp chướng của  mình và muốn các đời sau  không còn thọ thân nữ  nữa, mới đem  một  bó hoa  tươi  thắm và thơm ngào  ngạt đến  chùa dâng cúng  đức Phật. Cô chí thành đảnh lễ tượng  Phật và sau  đó, ra khỏi chùa đến cửa lớn thì  vừa vặn  gặp một vị tỳ-kheo. Cô hỏi:

– Bạch  thầy, đem  một  bó hoa  cúng  Phật được bao nhiêu phước  báo?

Vị này  đáp:

– Tôi là người  mới xuất gia  tu học, chưa  rõ lắm  về điều  cô muốn hỏi. Nhưng tôi có thể  đưa  cô đến gặp một vị đã chứng quả  A-la-hán, và cô có thể  hỏi ngài.

Vị xuất gia  sơ học bèn  đưa  cô gái  đến  gặp  vị A-la- hán,  và đem  vấn  đề cô gái  hỏi ra thưa thỉnh ngài. Vị A-la-hán trả lời:

– Công  đức  cô đem  một  bó hoa  cúng  Phật, khiến kiếp  tới cô sẽ không sinh làm  thân nữ  nữa, được sinh lên  cõi trời  hưởng  phúc  suốt  một  vạn  kiếp  mà  phước báo  vẫn  chưa  hết.  Sau  đó, còn phước  báo  nào  nữa  thì tôi không đủ sức biết  được.

Vị A-la-hán không trả lời được cho cô gái một  cách hoàn mãn khiến cô vẫn  còn bất  an.  Vị A-la-hán bèn nói:

– Cô ở đây  chờ một  chút, tôi lên cung  trời  Đâu  Suất thỉnh giáo Bồ Tát  Di Lặc.

Vị A-la-hán nói xong,  lập  tức đằng không lên  cung trời  Đâu  Suất, hỏi Bồ Tát  Di Lặc:

– Có một  tín  nữ  cúng  Phật một  bó hoa  và sám  hối nghiệp chướng  trong quá  khứ.  Công  đức  của  cô như thế,  nói cho đến  cùng  tận thì  được bao nhiêu?

Nhưng ngài  Bồ Tát  Di Lặc cũng  không thể  biết  hết được tường tận vấn đề này, ngài bảo khi nào ngài  chứng quả  Phật thì  mới biết  rốt ráo được!

Xem  thế  mới  biết,  cúng  Phật một  bó hoa  thôi  mà được  công  đức  vô lượng,  không thể  nghĩ  bàn, không thể  so sánh. Chỉ  cần  mọi người  chịu  phát tâm tu công đức  cho nhiều, bố thí  cho nhiều, thì  không những có thể  làm  cho nghiệp chướng tiêu trừ, mà  phước  báo đạt được thì  không thể  nào hiểu cho tận cùng  được!

Truyện cổ Phật Giáo – Diệu Hạnh Giao Trinh Việt dịch

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s