Sát sinh cúng tế người chết


sat sinh de cung te

Ngày  xưa,  để cúng  tế  người  thân quá  cố, người  ta hay  giết  rất nhiều dê, cừu v.v..gọi là  “vật  tế  người  chết”.  Chư  tỳ-kheo thấy ai  cũng làm  như  thế  bèn hỏi đức Phật:

– Thế  Tôn! Thiên hạ  giết  rất nhiều thú vật  để cúng tế người chết. Làm  như  thế  thì  có công đức nào?

Đức Phật dạy:

– Này  chư  tỳ-kheo, sát sinh để cúng  tế  người  chết không hề có một  công đức nào  hết.  Từ xưa đã có người hiền ngồi trong hư không mà  thuyết pháp, nói tới các tội  chướng của  việc  sát sinh, khiến cho  người  trong cõi Diêm  Phù bãi  bỏ việc sát sinh để cúng  tế.  Thế  mà chuyện quá  khứ  nay  lại xuất hiện nữa  rồi!

Đức Phật nói xong, tiếp  tục kể chuyện xưa:

– Trong quá  khứ,  ở nước Ba  La  Nại  có một  vị giáo sư  bà-la-môn danh tiếng, tinh thông ba  tạng Vệ Đà, muốn cúng  tế người chết  nên  đi bắt  một con dê và dặn dò mấy  người học trò rằng:

– Đem  con dê này  ra bờ sông  tắm rửa, đeo hoa  lên cổ cho nó, mua 5 đồng tiền thức  ăn cho nó ăn,  sửa  soạn cho nó xong rồi dẫn  nó về.

Mấy người học trò tuân lệnh đem dê ra bờ sông tắm rửa, và sửa  soạn  cho nó ngay  tại đấy. Con dê thấy được nghiệp kiếp  trước  của mình, biết  rằng hôm nay  đã đến ngày  mình thoát khỏi  mọi khổ đau, mừng vui cười lớn, phát ra những âm  thanh như  tiếng bình vỡ. Nhưng nghĩ  tới ông bà-la-môn kia  sắp  đem  mình ra giết  và sẽ phải chịu  quả  báo  đau  khổ,  bất  giác  sinh tâm thương xót cho ông ta, bèn lớn tiếng oà lên khóc. Những học trò của ông bà-la-môn liền  hỏi:

– Dê này,  khi  thì  mi cười lớn, khi  thì  mi lại khóc to, là tại sao vậy?

– Xin dắt  tôi về gặp  thầy của  các người  rồi hãy  hỏi lại tôi câu ấy.

Đám  học trò  bèn  dắt  dê về, đem  mọi sự kể lại  cho thầy nghe. Thầy bà-la-môn nghe kể xong hỏi dê:

– Tại sao mi cười rồi lại khóc?

Dê moi trong ký ức để hồi tưởng  lại túc  nghiệp của mình, đáp  lời ông bà-la-môn rằng:

Bà-la-môn, ngày  xưa  tôi  cũng  là  một  vị  Bà-la- môn, đọc  tụng tinh thông quyển kinh “Ma  Nô  Pháp điển”  như  ông vậy.  Vì muốn tế người  chết  nên  tôi giết dê đem cúng,  và trong 499 đời tôi đã phải chịu  quả  khổ chết  đứt  đầu. Bây  giờ là kiếp  cuối cùng  thứ  500,  hôm nay  tôi  sẽ  thoát hết  mọi  đau  khổ,  vì thế  tôi  mới  vui mừng mà cười to. Tôi lại khóc ngay  sau  đó, là vì tôi giết một  con dê mà  500 đời phải bị cái nạn đầu  lìa khỏi  cổ, tuy  hôm nay  tôi sẽ thoát tai ách đó rồi, nhưng nghĩ  tới ông, bà-la-môn, ông giết  tôi rồi lại sẽ chịu  cái khổ chết đứt  đầu  trong 500  đời như  tôi,  tôi xót thương ông mà khóc.

– Dê ơi đừng  sợ, ta sẽ không giết  mi đâu.

Bà-la-môn, ông  nói  gì thế?  Ông  giết  hay  không giết  tôi, hôm nay  tôi cũng  không thể  thoát chết  được.

– Dê đừng  sợ, ta sẽ bảo vệ mi, sẽ đi cùng  đường  với mi.

Bà-la-môn! Sức bảo vệ của  ông rất yếu,  mà  tội ác của tôi đã tạo lại rất lớn!

Bà-la-môn đem  dê đi thả, và ra lệnh không ai được giết  nó, rồi sai bọn học trò cùng  đi chung đường  với dê. Dê được tự do, chạy  vào khu rừng cây rậm ở dưới một mõm đá cao, vươn cổ lên gặm  lá cây mà ăn.  Đúng ngay sát na  ấy,  trên đỉnh mõm  đá  bỗng  vang  lên  một  tiếng sấm, một  góc của  tảng đá  bị nẻ  ra,  rơi trúng ngay  cổ con dê đang vươn  lên  lúc  ấy,  thế  là dê bị đứt  đầu  mà chết. Có rất nhiều người  bèn  chạy  đến  tập  trung xung quanh.

Lúc  ấy,  ta là  thần cây  chỗ ấy,  thấy mọi  người  như thế  bèn  dùng thần lực ngồi ngay  ngắn giữa  hư không. Để cho những chúng sinh ấy biết quả báo của ác nghiệp mà không sát sinh nữa, ta thuyết pháp để cảnh giác họ cái khổ ghê rợn dưới địa ngục.  Mọi người nghe pháp ấy, quá  kinh sợ việc bị đọa địa  ngục,  từ đó ngưng bặt  việc sát sinh. Ta cũng  dạy mọi người thọ trì giới hạnh, và ai cũng  nghe lời ta dạy,  tích  tụ những việc thiện như  bố thí  v.v… nên  cuối cùng  ai cũng  được sinh lên cõi trời.

Sát  sinh để cúng  tế không hề có phúc  báo mà còn là một việc tội lỗi, những người thích sát sinh cúng tế hãy mau hồi tỉnh.

Những người  thích sát sinh tế  tự,  nếu  nghe được những lời này  của đức Phật thì  hay  biết  bao!

Truyện cổ Phật Giáo – Diệu Hạnh Giao Trinh Việt dịch

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s