Ai dám xưng mình Nhẫn Nại bằng ngài Punna


phap nhan nai

Thưở xưa có một người phú thương tên Phùng Na (Punna) ở xứ Xu Na Pha đi đến kinh đô Thất La Phiệt  để buôn bán được vào hầu Đức Phật.

Nghe thuyết pháp xong ông ta phát tâm tín thành muốn xuất gia, bèn gọi người quản lý đến bảo rằng:

 • Ngươi hãy đem hết gia tài của ta về giao lại cho em ta là Chư La Na.

Rồi  ông xin xuất gia học tham thiền với Đức Thế Tôn. Khi ông ở tham thiền tại Thất La Phiệt không có kết quả tốt đẹp. Ngài nghĩ rằng chỗ này phong thổ không hợp với ta nên muốn đi về xứ Sunaparanta, mới vào hầu Đức Thế Tôn xin phép đi.

Đức Thế Tôn hỏi:

 • Thầy muốn đi nơi nào?
 • Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử xin đi xứ Xu Na Pa, Đức Thế Tôn biết Phùng Na là người có tính nhẫn nại vô lượng vô biên, nhưng muốn cho Ngài giải bày điều nhẫn nại cho các Thầy Tỳ Khưu khác nghe và cho Thiện tín thấy các đức nhẫn nại của Ngài.

Đức Thế Tôn hỏi:

 • Này Phùng Na, người xứ Xunapha rất hung ác, thô lỗ. Nếu người xứ ấy sẽ chửi ngươi, dọa nạt ngươi, thì ngươi có phưong pháp chi đối với họ?
 • Bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Xu Na Pha chửi mắng dọa nạt đệ tử, đệ tử nghĩ rằng: Những người xứ ấy tử tế quá, thật là tử tế. Vì họ không đánh con bằng tay. Bạch Đức Thế Tôn theo trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy.

Đức Phật lại phán hỏi:

 • Này Phùng Na, nếu những người xứ Xu Na Pha đánh người bằng tay, theo trường hợp này nhà ngươi nghĩ đối phó thế nào?
 • Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người xứ ấy đánh đệ tử bằng tay, đệ tử sẽ nghĩ rằng: người Xu Na Pha thật là tử tế, vì những người ấy không chọi con bằng gạch, Bạch Đức Thế Tôn, theo trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy.
 • Này Phùng Na, nếu những người xứ Xu Na Pha chọi ngươi bằng gạch đá, theo trường hợp này nhà ngươi nghĩ đối phó thế nào?
 • Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người xứ Xu Na Pha chọi đệ tử bằng gạch đá, đệ tử vẫn nghĩ rằng những người xứ ấy thật là tử tế. Và họ chưa đánh con bằng cây. Bạch Đức Thế Tôn, theo trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy.
 • Vậy nếu những người ấy sẽ đánh ngươi bằng cây, trường hợp này nhà ngươi nghĩ đối phó thế nào?
 • Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người xứ ấy đánh bằng cây đệ tử sẽ nghĩ rằng: những người xứ Xu Na Pha rất tử tế. Vì họ chưa đâm con bằng kiếm, chém con bằng dao. Bạch Đức Thế Tôn, theo trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy.
 • Này Phùng Na, hơn thế nữa nếu họ đâm ngươi bằng kiếm, chém bằng dao, theo trường hợp này nhà nghĩ đối phó bằng cách nào?
 • Bạch Đức Thế Tôn, nếu họ đâm đệ tử bằng kiếm, chém bằng dao, đệ tử sẽ nghĩ rằng, những người xứ Xu Na Pha thật lòng tử tế, vì họ chưa giết con.
 • Nếu những người xứ ấy sẽ giết ngươi thì sao?
 • Bạch Đức Thế Tôn, nếu họ sẽ giết đệ tử, đệ tử sẽ nghĩ rằng: Chư thinh văn đệ tử Phật, chán nản gớm ghê thân này, các Ngài hằng muốn trừ nó, riêng về phần đệ tử không kiếm nhưng nay lại được. Bạch Đức Thế Tôn, theo trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy.

Đức Thế Tôn tỏ lời hoan hỉ:

 • Lành thay! Lành thay! Phùng Na là người có tâm thanh tịnh là sự nén lòng, người có thể đi đến ở xứ Xu Na Pha được. Vậy ngươi hãy tùy tiện đi.

Tích của ngài Phùng Na cho ta thấy nhẫn nại với bảy điều đó là: 1/ Chửi, 2/ Dọa nạt, 3/ Đánh bằng tay, 4/ Chọi bằng gạch đá, 5/ Đánh bằng cây, 6/ Chém bằng dao hay đâm bằng kiếm, 7/ Giết chết. Đức nhẫn nại cao cả của Ngài như thế mới đáng gọi là Đệ Tử Phật. Nhờ đức nhẫn nại ấy mà Ngài chinh phục được tất cả lòng người trong xứ Xu Na Pha những người chửi mắng Ngài đều trở nên tín đồ của Ngài cả. Riêng Ngài, nhờ sự nhẫn nại ấy nên Ngài tu đắc quả A La Hán tại Xu Na Pha.

Có đủ nhẫn nại như Ngài, mới đáng làm hướng đạo dạy đời hai tiếng nhẫn nại.

***

TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO – Pháp Siêu – Nguyễn Thanh Dương

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s