Nước uống vào cổ biến thành lửa


nga quy

Có ba chục vị Tỳ Khưu hành đầu đà ở rừng, cứ mỗi sáng sớm các Ngài xa xóm khất thực.

Đi đến mé sông Hằng Hà gặp một con ngạ quỷ đứng ở bờ sông. Các Ngài mới hỏi:

  • Ngươi làm gì đứng đó? Ngạ quỷ đáp:
  • Muốn đi tìm nước uống. Các vị Tỳ Khưu nói:
  • Nước đầy cả sông sao không xuống mà uống? Ngạ quỷ đáp:
  • Bạch chư Đại Đức, một khi tôi xuống đến mé sông thì nước đều hoá ra lửa. Chư Tỳ Khưu nghe tình cảnh ấy lấy làm thương hại nên bảo ngạ quỷ nằm xuống.

Các Thầy dùng bình bát múc nước đổ vào miệng ngạ quỷ từ rạng đông cho đến khi mặt trời gác ngọn cây mới nghỉ tay và hỏi ngạ quỷ:

  • Ngươi đỡ khát rồi chưa? Ngạ quỷ lắc đầu đáp:
  • Bạch Chư Đại Đức, không có một giọt nước nào vào đến cổ tôi cả. Nếu có mà tôi nói dối, tôi xin nguyện vĩnh đọa mãi trong địa ngục.

Than ôi! Đổ nước vào miệng mà uống còn không được thay, phưong chi chúng ta cúng vái thì có ăn chịu vào đâu? Đáng ghê sợ thay cho các nghiệp ác!

Buổi chiều hôm đó trong lúc Đức Thế Tôn đang dạy đạo cho thiện tín, ba chục vị Tỳ Khưu mới đem chuyện ấy hỏi đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng:

  • Chỉ có hồi hướng phước báu thì nhơn mới thọ lãnh được.

Đức Thế Tôn có dạy cách làm. Ba chục vị Tỳ Khưu đi nấu nước, thiện tín thì bố thí đường, sữa, và mời chư Tỳ Khưu đến cúng dường. Ba chục vị Tỳ Khưu mới tụng kinh và hồi hướng phước báu ấy cho ngạ quỷ.

Đêm ấy trong khi ba chục vị Tỳ Khưu đang đi kinh hành, có một vị chư thiên hào quang sáng rỡ bay đến đảnh lễ các Ngài và cho biết ngạ quỷ buổi sáng do nhờ quý Ngài hồi hướng phước báu đến cho nên được làm chư thiên.

Nhân việc này Phật dạy ta: “người sanh về cảnh giới khác không ăn uống được đồ cúng của ta nhưng người ấy cũng cần thọ vật dụng như ta vậy. Cho nên khi ta muốn làm phước, ngày nào thuận tiện thì làm liền, chúng ta không cần phải đợi ngày kỷ niệm hay tốt xấu vì biết đâu người ấy trong cảnh giới khác đang đau khổ đợi ta ban phước”.

***

TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO – Pháp Siêu – Nguyễn Thanh Dương

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s